Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury

3400,00 

Celem studiów edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 3000 PLN

Wiedza i umiejętności

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, także w zakresie przysposobienia obronnego oraz pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówkach kultury.

Czas trwania:
3 semestry

270 godzin zajęć dydaktycznych 
90 godzin praktyk
40 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury

Studia skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, a także osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowo-wychowawczych. Absolwenci otrzymują ważne przez 5 lat „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl