Dziennikarstwo sportowe

2500,00 

Celem studiów na kierunku dziennikarstwo sportowe jest poznanie tajników pracy w telewizji, prasie, radiu oraz Internecie.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 2100 PLN

Wiedza i umiejętności

Studia podyplomowe na kierunku dziennikarstwo sportowe przygotowują specjalistów do pracy dziennikarskiej w telewizji, radio, prasie i Internecie w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, terapii, promocji zdrowia. Dziennikarz (redaktor) sportowy samodzielnie planuje i programuje swoja pracę, potrafi przygotować stosowny materiał do publikacji w mediach, a także jest w stanie prowadzić własną działalność gospodarczą.

Czas trwania:
3 semestry

200 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
30 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku dziennikarstwo sportowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów.

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem ,a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl