Doradztwo Zawodowe i Podstawy Przedsiębiorczości

3900,00 

Celem studiów „Doradztwo Zawodowe i Podstawy Przedsiębiorczości” jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego i nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 3 semestry Październik 2023 3800 PLN

Celem kierunku – Doradztwo Zawodowe i Podstawy Przedsiębiorczości

Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego i nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Uczestnicy

Studia są adresowane do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego oraz prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka przedmiotu
 • Psychologiczne podstawy rozwoju człowieka
 • Prawo pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Technologia informacyjna w pracy doradcy zawodowego
 • Praktyki w wymiarze 180 godzin

  Czas trwania: 3 semestry

  350 godzin zajęć dydaktycznych
  180 godzin praktyk
  45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.