Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

2500,00 

Celem studiów Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej jest przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

2 semestry Październik 2023 2100 PLN

Wiedza i umiejętności – Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje w zakresie: zasad i praktycznych wskazań właściwego żywienia i dostępnych legalnych, bezpiecznych i skutecznych metod wspomagających zdolności wysiłkowych organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie; posiada kwalifikacje doradcy żywieniowego dla osób uprawiających sport wyczynowo i na poziomie amatorskim. Absolwenci posiadają uprawnienia do pracy w klubach sportowych, klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych i SPA, placówkach edukacyjnych, turystycznych, specjalistycznych poradniach dietetycznych.

Czas trwania:
2 semestry

200 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
30 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl