Coaching nauczycielski

2500,00 

Celem studiów na kierunku Coaching nauczycielski jest zdobycie wiedzy z zakresu coachingu i poznanie tajników komunikacji.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

2 semestry Październik 2023 2100 PLN

Wiedza i umiejętności

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu coachingu. Zdobędzie umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy z uczniem, rodzicami, współpracownikami, budowania pozytywnych relacji, skutecznych oddziaływań wychowawczych, efektywnego radzenia sobie z problemami wychowawczymi, poprawnego komunikowania się z uczniami. Absolwent będzie również posiadał umiejętności dopasowywania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia, a także niezbędne umiejętności praktyczne z zakresu: prowadzenia coachingu indywidualnego i grupowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy w szkole z uczniem, rodzicami i współpracownikami.

Kto może zostać uczestnikiem studiów?

Studia kierowane są głównie do nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół. Kandydatami mogą być również absolwenci szkół wyższych.

Czas trwania:
2 semestry

200 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
30 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl

l