Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna

3400,00 

Celem studiów „Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna” jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

4 semestry Październik 2023 3400 PLN

Studia podyplomowe – bibliotekoznawstwo

Książki są niezwykle ważne w życiu każdego człowieka. Rozbudzają ciekawość świata, pomagają w pogłębianiu wiedzy, dostarczają informacji, ale też są źródłem wielu pozytywnych przeżyć. Mogą wypełniać czas i zapewniać rozrywkę lub pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów. Czytanie wzbogaca słownictwo, kształtuje światopogląd i ułatwia komunikację, rozwijając zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie. Jeśli jesteś pasjonatem czytania, przysłowiowym molem książkowym i nie wyobrażasz sobie dnia bez tomiku wierszy, poradnika czy pozycji beletrystycznej –studia podyplomowe: bibliotekarstwo są kierunkiem właśnie dla Ciebie.

Co zapewnią Ci studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa?

Jeśli zdecydujesz się na wybór Bibliotekoznawstwa, zyskasz możliwość przekwalifikowania się i pracy w nowym zawodzie. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do zarządzania księgozbiorem, dbania o niego czy porządkowania. Dzięki temu będziesz bezpiecznie i pewnie poruszać się w świecie katalogów i indeksów. Zgłębisz też tajemnice zasad pozyskiwania zbiorów, ich przechowywania oraz udostępniania czytelnikom. Studia podyplomowe umożliwią Ci rozpowszechnianie czytelnictwa oraz kreatywne rozwiązywanie problemów związanych z gromadzeniem zasobów czy ich bogaceniem i ulepszaniem.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe „bibliotekoznawstwa”?

Obcowanie z książkami, czytanie ich, poznawanie historii ich powstawania czy zgłębianie tajemnic autorów mogą być nie tylko Twoją pasją. Wybierając studia podyplomowe: bibliotekarstwo, przekształcisz ją w zawód, łącząc przyjemne z pożytecznym. Nauka na wybranym kierunku zapewnia kwalifikacje, dzięki którym będziesz pracować w bibliotece dowolnego typu. W efekcie na co dzień będziesz mieć kontakt z księgozbiorem. Jednocześnie możesz dzielić swoje zamiłowanie do książek z innymi osobami dorosłymi lub dziećmi. Pracując w bibliotece, zdobędziesz też okazję do kontaktu z pracownikami naukowymi i prowadzenia dyskusji oraz z dystrybutorami książek, dzięki którym zyskasz dostęp do nowości wydawniczych.

CEL
Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

UCZESTNICY
Studia są adresowane do osób,  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które są zainteresowane podjęciem pracy w bibliotekach różnego typu.

PROGRAM
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: ogólnozawodowe, zagadnienia teoretyczne dające wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej oraz blok zajęć z zakresu technologii informacyjnej, a także praktyki w wymiarze 90 godzin.

Czas trwania:
3 semestry

270 godzin zajęć dydaktycznych 
90 godzin praktyk
40 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl