Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

2500,00 

Celem studiów Arteterapia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

2 semestry Październik 2023 2100 PLN

Wiedza i umiejętności które można zdobyć na studiach arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

Celem studiów Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podczas terapii, zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka, a także przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne oraz rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

Kto może zostać uczestnikiem

Studia podyplomowe doskonalące z zakresu arteterapii przeznaczone są dla: absolwentów studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych), studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej lub innych), studiów artystycznych (z zakresu sztuk wizualnych, gry aktorskiej, muzyki lub innych).

Czas trwania:
2 semestry

200 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
30 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl

 

Zapisz się i odbierz DARMOWE SZKOLENIE!

Zapisując się na dowolne studia z naszej oferty, otrzymasz DARMOWY dostęp do wybranego przez siebie kursu. Dane logowania do kursu otrzymasz od razu po podpisaniu umowy.

Mam nadzieję, że otrzymany kurs umili Państwu oczekiwanie na rozpoczęcie zajęć!

Szkolenia do wyboru:

– Kierownik Wycieczek Szkolnych
– Podstawy Bajkoterapii

Nie zwlekaj – oferta jest ograniczona czasowo.

Zapraszam serdecznie!