Dietetyka

Praktyczne studia licencjackie, które przygotowują studentów do pracy w zawodzie dietetyka. Przekazują obszerną wiedzę dotyczącą żywienia człowieka. Studenci dowiadują się jak układać plany żywieniowe dla osób o różnych potrzebach, uwzględniając profilaktykę chorób żywieniowo-zależnych, jak i trening sportowy, czy rekreacyjny.

Kategoria:

Dla kogo jest ten kierunek dietetyka?

 • Interesuje Cię zdrowa żywność i jej wpływ na funkcjonowanie organizmu
 • Lubisz kontakt z ludźmi
 • Chcesz pracować w zawodzie dietetyka i pomagać klientom w tworzeniu zdrowej relacji z jedzeniem

Wiedza i umiejętności, które zdobędziesz studiując dietetykę

 • Poszerzona wiedza o wpływie odżywiania na zdolność podejmowania wysiłku fizycznego.
 • Opracowywanie właściwej diety ilościowo-jakościowej w treningu sportowym, rekreacyjnym i zdrowotnym.
 • Dobór diety dla zawodników dyscyplin sportowych i ocena jej wpływu na osiągane wyniki.
 • Układanie odpowiedniej diety dopasowanej do różnych dyscyplin sportowych.
 • Przygotowanie strategii żywieniowych przed, w czasie i po zawodach sportowych.
 • Właściwy dobór odżywek dietetycznych i suplementów, stosowanych w różnych dyscyplinach sportowych.
 • Ocena stanu odżywienia i stylów żywienia.
 • Ocena wpływu farmakoterapii i żywienia na zdrowie człowieka.
 • Ewaluacja wpływu składników odżywczych na funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego organizmu.

Praca dla Ciebie

 • Placówki służby zdrowia szpitalne i ambulatoryjne
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Własna działalność ukierunkowana na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem lub na promocję zdrowego żywienia
 • Zakłady żywienia, poradnie dietetyczne
 • Domy Pomocy Społecznej oraz opieki paliatywnej

Informacje o kierunku dietetyka

Forma uczestnictwa: Stacjonarnie/Online
Data rozpoczęcia: Październik 2022
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Koszt nauki: od 250 PLN

Specjalności na kierunku dietetyka

Dietetyka kliniczna (od 330 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Układanie racjonalnych planów żywienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
 • Nowoczesna wiedza dotycząca prewencji chorób żywieniowo-zależnych
 • Planowanie diet i przygotowywanie posiłków dla różnych jednostek chorobowych
 • Ocena wpływu choroby na stan funkcjonowania organizmu oraz na wyniki leczenia chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, otyłości, chorób układu krążenia)
 • Ocena stanu odżywiania, niedożywienia i sposobu żywienia
 • Udzielanie porad dotyczących otyłości i nadwagi
Praca dla Ciebie
 • Placówki służby zdrowia szpitalne i ambulatoryjne
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Własna działalność ukierunkowana na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem lub na promocję zdrowego żywienia
 • Zakłady żywienia, poradnie dietetyczne
 • Domy Pomocy Społecznej oraz opieki paliatywnej

Dietetyka w sporcie i odnowa biologicznej (od 330 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Poszerzona wiedza o wpływie odżywiania na zdolność podejmowania wysiłku fizycznego.
 • Opracowywanie właściwej diety ilościowo-jakościowej w treningu sportowym, rekreacyjnym i zdrowotnym.
 • Dobór diety dla zawodników dyscyplin sportowych i ocena jej wpływu na osiągane wyniki.
 • Układanie odpowiedniej diety dopasowanej do różnych dyscyplin sportowych.
 • Przygotowanie strategii żywieniowych przed, w czasie i po zawodach sportowych.
 • Właściwy dobór odżywek dietetycznych i suplementów, stosowanych w różnych dyscyplinach sportowych.
 • Ocena stanu odżywienia i stylów żywienia.
 • Ocena wpływu farmakoterapii i żywienia na zdrowie człowieka.
 • Ewaluacja wpływu składników odżywczych na funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego organizmu.
Praca dla Ciebie
 • Placówki służby zdrowia szpitalne i ambulatoryjne
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Własna działalność ukierunkowana na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem lub na promocję zdrowego żywienia
 • Zakłady żywienia, poradnie dietetyczne
 • Domy Pomocy Społecznej oraz opieki paliatywnej

Trener personalny (od 330 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Współczesna i kompletna wiedza o wpływie odżywiania na zdolność podejmowania wysiłku fizycznego.
 • Skuteczna promocja zdrowia, edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych.
 • Planowanie, programowanie oraz prowadzenie treningu indywidualnego sportowego i rekreacyjnego.
 • Planowanie i programowanie treningu personalnego, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 • Umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa żywieniowego i treningu personalnego.
Praca dla Ciebie
 • Kluby sportowe
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne i sportowe
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe
 • Stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej
 • Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia i promocji zdrowia
 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Instytucje naukowo-badawcze

Psychodietetyka (od 330 zł)

Sprawdź harmonogram

Wiedza i umiejętności
 • Nowoczesna wiedza z zakresu dietetyki i psychologii żywienia
 • Diagnozowanie i pomoc w problemach dietetycznych pacjenta.
 • Poznanie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych i psychologicznych czynników chorób cywilizacyjnych.
 • Wykorzystanie psychologicznych metod pomocy psychologicznej
 • Skuteczne motywowanie do zmiany nawyków żywieniowych
Praca dla Ciebie
 • Specjalistyczne gabinety i poradnie
 • Placówki szkoleniowe i edukacyjne
 • Sanatoria
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia i promocji zdrowia
 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Instytucje naukowo-badawcze

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl

Studia stacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2022/23 – I rok 360 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca
2023/24 – II rok

2024/25 – III rok

360 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2022/23 – I rok 250 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca
2023/24 – II rok

2024/25 – III rok

330 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca
2023/24 – II rok

2024/25 – III rok

350 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca – specjalność Trener personalny