Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – kurs doskonalący umiejętności

500,00 

Rozwiń swoje umiejętności i poszerz swoją wiedzę w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa, ucząc się od ekspertów w branży. Nasz kurs doszkalający dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony to idealna okazja do rozwinięcia swoich umiejętności, poszerzenia sieci kontaktów i zwiększenia swojej wartości na rynku pracy.

Kategoria:

Czy jesteś już Kwalifikowanym Pracownikiem Ochrony, ale chcesz rozwinąć swoje umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę? Nasz kurs doszkalający dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony to idealne rozwiązanie dla Ciebie!

Nasza kadra instruktorska składa się z ekspertów w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa, którzy nauczą Cię najnowszych technik i strategii stosowanych w dziedzinie ochrony osób i mienia. W ciągu kilku dni szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu przepisów prawnych, taktyki i strategii działań, radzenia sobie z niebezpiecznymi sytuacjami i zarządzania kryzysowego.

Nasze zajęcia praktyczne, odbywające się w specjalnie przygotowanych warunkach, pozwolą Ci w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, co z pewnością zwiększy Twoją skuteczność i zaufanie klientów.

Kurs doszkalający dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony to nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także na poszerzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży. Po ukończeniu kursu otrzymasz oficjalny certyfikat potwierdzający Twoje nowe umiejętności, co z pewnością zwiększy Twoją wartość na rynku pracy.

Dołącz do nas, aby rozwinąć swoje umiejętności, rozwijać swoją karierę i stać się jeszcze lepszym w swojej dziedzinie!

PROGRAM KURSU

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:
1) ustawy o ochronie osób i mienia;
2) ustawy o broni i amunicji;
3) uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
4) odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
5) odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:
1) zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;
2) praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:
1) zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
2) technik i postaw strzeleckich;
3) strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:
1) postawy i poruszania się w walce;
2) technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
3) padów i przewrotów w walce wręcz;
4) sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
5) chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
6) uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
7) miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
8) technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
9) posługiwania się pałką służbową;
10) technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
11) technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
12) obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
13) obrony przed zagrożeniem bronią palną;
14) podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

Data rozpoczęcia: wrzesień 2023 r.
Koszt: 500 zł
Czas trwania: 40 godzin

Przyjdź i pokaż nam zaświadczenie o ukończeniu kursu KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ uzyskane u nas, a uzyskasz rabat -10% od ceny standardowej!