Prawo

Studia w trybie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym.
Profil kształcenia – praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – magister
Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje

Program nauczania

WSAP prowadzi jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo.
Prawo to studia przygotowujące do zawodu prawnika – jednego z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych na rynku pracy zawodów w Polsce.

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego.

Prawo WSAP otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym.

Kształcimy praktycznieNauczymy nie tylko rozumieć prawo, ale stosować je w praktyce. Nie uczymy tylko samych przepisów, ale też ich interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Kształcimy na kazusach.

Nasi Studenci biorą udział w dyskusjach, negocjacjach, sporach prawnych, debatach oksfordzkich i symulacjach rozpraw sądowych.
Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, prokuratorzy – osoby stosujące prawo w swojej pracy na co dzień. Pracujemy z prawnikami z wiodących kancelarii prawniczych.

Studia przygotowują do pracy w zawodach prawniczych, dalszego kształcenia na aplikacjach oraz do pracy prawnika menadżera zarządzającego w firmie prywatnej lub instytucji publicznej.

Program studiów na kierunku prawo odpowiada na potrzeby rynku pracy. Powstał we współpracy z samorządowcami i kardą prawników i administratywistów, tak, aby spełnić zapotrzebowania samorządów i administracji szczebla rządowego i samorządowego, a także firm prywatnych i publicznych w zakresie profesjonalnej kadry prawniczej i obsługi prawnej ze strony wykwalifikowanego personelu.
Program obejmuje przedmioty kierunkowe i podstawowe oraz moduły specjalnościowe. Program został tak pomyślany, aby dać jak najwięcej praktycznej wiedzy studentom.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

logika prawnicza; wstęp do prawoznawstwa; prawo administracyjne; prawo cywilne – część ogólna; prawo karne; ; prawo konstytucyjne; postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne; postępowanie karne; postępowanie cywilne; historia ustroju państwa i prawa polskiego; łacińska terminologia prawnicza; powszechna historia ustroju państwa i prawa; prawo rzymskie; doktryny polityczno-prawne; podstawy ekonomii; prawo finansowe; prawo rzeczowe; prawo cywilne – zobowiązania; prawo gospodarcze publiczne; prawo ochrony środowiska; prawo samorządu terytorialnego; etyka zawodów prawniczych; prawo pracy; teoria prawa; prawo handlowe; prawo i postępowanie podatkowe; medycyna sadowa; prawo rodzinne; prawo spadkowe; prawo Unii Europejskiej; filozofia prawa; zasady techniki normotwórczej.

Dlaczego my

WSAP to uczelnia nowoczesna i przyjazna, zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Szczecina Pogodno, niedaleko centrum miasta. Indywidualne podejście do studentów i szeroka oferta dydaktyczna sprawiły, że nasze mury opuściło już ponad 6000 zadowolonych absolwentów.

Wybierz prawo na WSAP, ponieważ:

 • bycie prawnikiem to prestiż
 • praca prawnika daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 • praca prawnika to bardzo wysokie zarobki
 • praca prawnika jest rozwojowa
 • praca prawnika nie jest nudna
 • praca prawnika to praca dla ludzi i z ludźmi
 • bycie prawnikiem to stabilne kwalifikacje zawodowe
 • praca prawnika to ciągłe doskonalenie się
 • praca prawnika daje dużo satysfakcji

Jeśli chcesz zdobyć przydatny zawód i podnieść swoje kompetencje, wybierz WSAP. U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy wpisowego, gwarantujemy stałe czesne i największy wybór promocji.

Dlaczego warto u nas studiować?

 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę naukową, w tym przedstawicieli administracji (także rządowej), prawników: sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców z wiodących kancelarii, przedstawicieli biznesu – co daje gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy od
  najlepszych fachowców
 • dogodną formę kształcenia
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, nawet 1000 zł miesięcznie
 • jesteśmy uczelnią wiarygodną, sprofilowaną – kształcimy najlepszych zawodowców
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • stołówka i akademik na miejscu
 • brak opłat parkingowych, sporo miejsca do parkowania aut
 • blisko przystanki komunikacji miejskiej
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów) zwiększających szanse naszych absolwentów na rynku pracy
 • absolwenci są przygotowywani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji i biznesie, w sądach, prokuraturze i wymiarze sprawiedliwości.

Możliwości zatrudnienia

 • firmy, instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • prywatne instytucje i firmy – działy administracji, działy prawne i podatkowe
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura, własna kancelaria)
 • służby mundurowe

!Dogodna Forma Kształcenia = Lepsza Jakość Życia !

Opłaty

Wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku prawo, zaczyna się już od 400,00 zł miesięcznie! Sprawdź nasze zniżki!

Dokładny wykaz opłat za studia znajduje w tabeli poniżej. Tabela dostępna także w Biurze Obsługi Studentów.

U nas nie ma ukrytych opłat! Informujemy o pełnym koszcie studiów za cały cykl kształcenia.

I rok
liczba ratcena przed rabatamicena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 30.09.2022termin płatności
opłata uiszczana jednorazowo4 900  zł4 300 złjednorazowo do 15.10.2022 r.
2 raty2 x 2 500 zł4 400 zł2 x 2200 złdo 15 .10.2022 r. i do 15.02.2023 r
10 rat10 x 510 zł4 500 zł10 x 450 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października 2022 r do lipca 2023 r.
12 rat12 x 450 zł4 800 zł12 x 400 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października 2022 r. do września 2023 r.
wpisowe400 zł0 zł
II- IV rok
lp.liczba ratwysokość opłattermin płatności
1opłata uiszczana jednorazowo4 300 złJednorazowo do 15 października w każdym kolejnym roku studiów
22 raty4 400 zł2 x 2 200 złdo 15 października i do 15 lutego w każdym kolejnym roku studiów
310 rat4 500 zł10 x 450 złdo 15. każdego miesiąca, od października do lipca w każdym kolejnym roku studiów
412 rat4 800 zł12 x 400 złdo 15. każdego miesiąca, od października do września w każdym kolejnym roku studiów
V rok
lp.liczba ratwysokość opłattermin płatności
1opłata uiszczana jednorazowo4 300 złJednorazowo do 15 października w każdym kolejnym roku studiów
22 raty4 400 zł2 x 2 200 złdo 15 października i do 15 lutego w każdym kolejnym roku studiów
310 rat4 500 zł10 x 450 złdo 15. każdego miesiąca, od października do lipca
4opłata graduacyjna200 złdo 31 maja

SPECJALNE OPŁATY DLA ABSOLWENTÓW WSAP
Zniżka dotyczy roku I studiów

I rok
liczba ratcena przed rabatamicena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 30.09.2022termin płatności
opłata uiszczana jednorazowo4 900  zł4 000 złjednorazowo do 15.10.2022 r.
2 raty2 x 2 500 zł4 100 zł2 x 2050 złdo 15 .10.2022 r. i do 15.02.2023 r
10 rat10 x 510 zł4 200 zł10 x 420 złdo 15. każdego miesiąca, od października 2022 r do lipca 2023 r.
12 rat12 x 450 zł4 500 zł12 x 375 złdo 15. każdego miesiąca, od października 2022 r. do września 2023 r.
wpisowe400 zł0 zł

Całość czesnego na V roku powinna być uiszczona na 2 tygodnie przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej.

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Stypendia

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.
Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł. Miesięcznie można otrzymać nawet ponad 1000 zł.
Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Znajdziesz go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości.

Rekrutacja jest prowadzona na studia kierunek prawo.

Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza e-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • e-rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne – kopia (oryginał do wglądu);
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia  (oryginał do wglądu);
 • jedna fotografia 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz fotografia w postaci elektronicznej;
 • dowód osobisty do wglądu.

Za studenta uznaje się osobę, która podpisała umowę o studiowanie oraz złożyła ślubowanie.